آشغالگیر دستی تصفیه خانه فاضلاب

آشغالگیر دستی تصفیه فاضلاب

آشغالگیرها مورد استفاده در تصفیه خانه فاضلاب هستند. وظیفه آن ها حذف آشغال های موجود در ورودی تصفیه خانه به سبب جلوگیری از ورود به تاسیسات است.

آشغالگیرها با توجه به شرایط تصفیه خانه به دو دسته آشغالگیر دانه درشت و آشغالگیر دانه ریز تقسیم می شوند. از لحاظ کارکرد آشغالگیرهای تولیدی آبفا کولاک را به دو دسته دستی و مکانیکی می توان تقسیم کرد. از انواع روش دستی می توان به شانه ریز، شانه درشت، سبدی، استوانه ای، تله آشغال و … اشاره کرد.

جمع آوری آشغال از آشغالگیرهای دستی توسط اپراتور و به صورت دستی است و در بیشتر مواقع از آن ها در کنار آشغالگیر مکانیکی در زمانیکه آشغالگیر مکانیکی نیاز به تعمیر داشته باشد و یا به علت قطع برق امکان استفاده از اشغالگیر مکانیکی نباشد استفاده می شود.