آشغالگیر مکانیکی تصفیه خانه فاضلاب

آشغالگیر مکانیکیآشغالگیرها در تصفیه خانه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند. وظیفه آن ها حذف آشغال های موجود در ورودی تصفیه خانه به سبب جلوگیری از ورود آن ها به واحدها و تاسیسات است.

آشغالگیرهای تولیدی آبفا کولاک از لحاظ کارکرد به دو دسته دستی و مکانیکی تقسیم می شوند که از انواع روش های مکانیکی می توان آشغالگیر مکانیکی دوار، آشغالگیر آسانسوری، آشغالگیر زنجیری، آشغالگیر اسکیرو، آشغالگیر اسپیرال سیو و … را نام برد.

در بیشتر تصفیه‌خانه‌ها وجود یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی لازم است. آشغالگیرهای مکانیکی توسط چنگکی که توسط یک الکتروموتور و گیربکس در حال دوران می باشد، تمیز می شوند. این آشغالگیرها بر اساس قطر دانه هایی که احتیاج به حذف شدن دارند، طراحی میشوند.