آنالایزر آنلاین تصفیه خانه فاضلاب

آنالایزر آنلاین

معمولا هدف از نصب ایستگاه پایش آنلاین یا همان آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب در ابتدا اطلاع از روند کلی کیفیت آب و فاضلاب است ولی تجهیزات اندازه گیری آنلاین نیاز ما به نمونه برداری و انجام آزمایش های دقیق را از بین نمی برد اما می تواند تعداد حضور آزمایشگاه را در زمان مورد نیاز تشخیص داده و اگر وضعیت آلاینده های خروجی تغییر چندانی نکرده باشند نیازی به نمونه برداری دوباره نخواهد بود. روش های مختلفی برای نصب این سیستم ها به جز روش های گوناگون انالیز پارامترها وجود دارد.

از پارامترهایی که می توان با آنالیزرها چک کرد میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی، کل کربن آلی، کل کربنهای محلول، نیترات، نیتریت و … است.