میکسر دور کند تصفیه خانه فاضلاب

میکسر دور کندمیکسرهای آب فاضلاب از مهم ترین اجزا در انجام تصفیه است. در عملیات انعقاد و لخته سازی از میکسرهای دور کند در جهت تشکیل لخته های درشت از هسته های اولیه کوچک و جامدات کلوئیدی، استفاده می شود . به مانند میکسر دور تند سرعت در این میکسرها نیز مهم است. تعیین سرعت حرکت پاروها بسیار مهم بوده و بایستی به اندازه ای باشد که سبب شکستن لخته های تشکیل شده نشود. میکسرهای دور کند در مواردی چون افزودن مواد شیمیایی، ذخیره مواد شیمیایی، اختلاط سریع، فلاش میکسینگ، انعقاد و لخته سازی و … مورد استفاده است.میکسر تولید شده توسط آبفا کولاک با برندهای معتبر اروپایی و از مرغوب ترین مواد ها و اگر لازم باشد با لاینینگ می باشد. طراحی دور میکسرها همان طور که گفته شد از نکات مهم است که در آبفا کولاک به خوبی رعایت می شود.