اسمز معکوس (RO) تصفیه خانه فاضلاب

اسمز معکوس (RO)

کشورمان ایران به لحاظ مواجهه با مشکلات شدید خشکسالی و کمبود آب در توجه به نوآوری و ارتقای سیستم موجود جهت تصفیه آب و فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار است. کمبود آب شریان های حیاتی کشور یعنی صنعت و کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و این مهم خود توجه به تصفیه بهینه آب جهت تامین مصارف حیاتی صنعت، کشاورزی و شرب را اذعان می دارد. اسمز معکوس یکی از روش های تصفیه آب و پساب با بالاترین ضریب اطمینان است که جهت جداسازی و حذف جامدات نا محلول مورد استفاده قرار می گیرد. آب خروجی از این فرایند قابلیت رسیدن به استانداردهای مناسب جهت مصارف شرب، استفاده مجدد و مصارف آب فرایندی را دارد. اسمز معکوس فرایند دیونیزاسیون غشایی است. از رایج ترین کاربردهای اسمز معکوس می توان به این موارد اشاره کرد:

۱. نمک زدایی آب دریا و چاه های لب شور جهت مصارف شرب. این مورد کاربرد وسیعی در نواحی ساحلی و بخصوص در خاورمیانه به دلیل بحران شدید آب، دارد.

۲. تولید آب فوق خالص (حداکثر درصد خلوص) جهت کاربرد در صنایع میکرو الکتریک، مخابراتی، نظامی، هسته ای و غیره

۳. تولید آب با خلوص بالا در صنایع حساس دارو سازی

۴. تولید آب فرایند صنایع تولید نوشابه، آبمیوه و آب شرب دیونیزه

۵. فرآوری محصولات لبنی

۶. تصفیه پساب خروجی فاضلاب جهت بازگشت مجدد به چرخه مصرف در صنایع

۷. احیاء فاضلاب های بهداشتی و صنعتی

اسمز معکوس ریز ترین فرایند فیلتراسیون غشایی موجود در حال حاضر را فراهم کرده و ریز ترین جامدات یونی محلول درون آب که توسط سایر غشاها قابل جداسازی نیستند به توسط این فرایند جدا میگردند.