با استفاده از فیلتر تصفیه خانه فاضلاب

با استفاده از فیلتر

فیلتر ها از کاربردی ترین تجهیزات و سیستم های تصفیه در صنعت آب و فاضلاب محسوب می شوند که انتخاب درست آن ها می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر راندمان تصفیه داشته باشد. فرایند فیلتراسیون جزء لاینفک تصفیه آب و فاضلاب محسوب شده و این مهم طراحی موثر و بهینه سازی روند طراحی این تجهیزات را الزامی نموده است. فیلترهای با سایز ذرات، تخلخل های متنوع و نیز انواع گوناگون ماده پرکننده موسوم به پکینگ، راندمان های متفاوتی به لحاظ حذف دارند. از رایج ترین فیلترهای موجود فیلترهای شنی و کربنی می باشند. در فیلتر های شنی لایه های سیلیس و آنتراسیت و بعضا کانی های بخصوص دیگر در چندین لایه بر روی هم قرار گرفته و پس از عبور آب و فاضلاب، جداسازی ذرات معلق موجود را موجب می شوند. تفاوت فیلترهای کربنی در بکارگیری بستر کربن فعال بجای سیلیس و البته بالاتر بودن راندمان حذف این ماده به دلیل سطح موثر بالاتر و جذب تخلخلی است. این فیلتر ها بر حسب میزان دبی آب یا فاضلاب ورودی به سه نوع تند،کند و فشاری تقسیم می شوند. از نقطه نظر وضعیت هیدرولیکی سیال درون سیستم این فیلتر ها در دو دسته عمودی و افقی جای می گیرند. انتخاب درست نوع فیلتر، وضعیت هیدرولیکی سیال درون آن، پکینگ درون فیلتر، نرخ فیلتراسیون و سایر پارامترهای طراحی به شدت بر روی راندمان حذف ذرات معلق تاثیر گذاشته و این روش پیش تصفیه را به روشی موثر و بالعکس فاقد اثر بدل می نماید.