روش راکتور بیولوژیکی غشایی (MBR)

روش راکتور بیولوژیکی غشایی (MBR)

امروزه یکی از روش‌‎ های پیشرفته تصفیه فاضلاب روش غشایی MBR (Membrane Biological Reactors) است که در این روش جداسازی میکروب‌ ها توسط غشا انجام می‌ شود. با نصب این غشاها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش‌ های ته ‌نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی فاضلاب تصفیه شده از لجن را انجام می ‌دهند .

این روش ترکیبی از فرآیندهای غشایی مثل میکروفیلتراسیون با راکتور رشد معلق است و برای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود این غشاها در راکتور بیولوژیکی سبب عدم نیاز به واحدهای ته نشینی و فیلتراسیون می گردد و جداسازی پساب تصفیه شده از لجن توسط همین غشاها صورت می گیرد.
در روش MBR غشا می تواند به دو صورت داخل راکتور و همچنین یک واحد جدا خارج از راکتور هوادهی باش. کیفیت پساب خروجی MBR برابر با ترکیب زلال ساز ثانویه و پساب میکروفیلتراسیون است.