روش لجن فعال هوادهی گسترده ممتد (EAAS)

روش لجن فعال هوادهی گسترده ممتد (EAAS)

این روش نوع تغییر یافته روش لجن فعال متعارف است که در آن تولید لجن اضافی به حداقل می رسد. این روش به صورت واحد های پیش ساخته برای اجتماعات کوچک کاربرد بسیار گسترده ای دارد.

مزیت اصلی روش لجن فعال با هوادهی ممتد نسبت به روش لجن فعال متعارف این است که نیاز به حداقل امکانات کنترل لجن می باشد و دلیل آن تماس طولانی تر توده های بیولوژیکی با اکسیژن می باشد. از آنجائیکه هزینه های مربوط به تصفیه و دفع لجن بسیار قابل ملاحظه است، این روش گسترش زیادی یافته است. این روش معمولا به صورت پکیج های فلزی و پلیمری برای جوامع کوچک به وصورت تصفیه خانه های بتنی برای جوامع بزرگ طراحی و اجرا می گردد.

مزایای این روش عبارتند از:

کیفیت بالای فاضلاب خروجی

بهره برداری و طراحی نسبتا ساده

قابلیت تصفیه بارهای سمی و شوک ها

کمترین لجن تولیدی در مقایسه با روش های دیگر لجن فعال پکیج هی پیش ساخته و نصب سریع و ساده و فضای کم مورد نیاز.