روش لودزاک – اتینگر اصلاح شده (MLE)

روش لودزاک – اتینگر اصلاح شده (MLE)

روش اصلاح شده لودزاک- اتینگر(MLE)  پر کاربردترین روش بیولوژیکی حذف مواد مغذی به خصوص نیتروژن است. روش MLE شامل تغییرات بر روی فرآیند لجن فعال متعارف می باشد و به عنوان یک بخش آنوکسیک در بالا دست سیستم هوادهی اضافه می شود. این فرآیند از یک سیکل درونی که نیترات تولیدی در فرآیند هوادهی را به همراه جریان مخلوط مایع  Mixed L برای اختلاط در ورودی به بخش آنوکسیک وارد می کند. میزان حذف نیترات در واحد آنوکسیک به جریان برگشتی و BOD جریان ورودی بستگی دارد. در این روش دو لوله برگشت لجن وجود دارد، یکی از داخل راکتور هوادهی به حوض انوکسیک برمی ‌گردد و دیگری از قسمت ته‌ نشینی ثانویه که حاوی لجن فعال است به این قسمت تخلیه بر می ‌گردد تا عملیات حذف نیتروژن کامل شود. از کاربردهای این روش می توان به تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان ها، سربازخانه‌ها، هتل‌ها و اماکنی که میزان مصرف مواد شوینده و تولید نیتروژن و فسفر بالایی دارند، استفاده می شود.