ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب

ایستگاه پمپاژ

اولین مرحله در اکثر تصفیه خانه ها، ایستگاه پمپاژ و انتقال فاضلاب از خطوط جمع آوری شده به تصفیه خانه می باشد. ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب به منظور تامین فشار مورد نیاز خطوط انتقال آب و فاضلاب طراحی و ساخته می شود. وظیفه اصلی ایستگاه پمپاژ تامین هد مورد نیاز در خط انتقال است. این هد به طول مسیر، اختلاف ارتفاع و تجهیزات مسیر و نوع سیال بستگی دارد. در ایستگاه پمپاژ معمولا از پمپ های مستغرق استفاده می گردد و در ورودی یک دستگاه آشغالگیر نصب می گردد. حجم برآوردی برای ایستگاه پمپاژ بستگی به دبی فاضلاب ورودی و ظرفیت پمپ های کار گذاشته شده است. عمدتا در ایستگاه های پمپاژ از یک یا دو تا پمپ رزرو و سرویس هم استفاده می شود تا در مواقع تعمیرات سیستم انتقال به مشکل برنخورد.

از مهمترین وظایف ایستگاه پمپاژ می توان کنترل میزان دبی و فشار خطوط انتقال، باز و بسته نمودن جریان در هنگام خرابی و تعمیرات پمپ، جلوگیری از برگشت آب و کنترل ضربه قوچ، جلوگیری از ورود شن و ماسه به داخل پمپ با کمک شیر صافی، تخلیه هوای محبوس داخل خطوط انتقال آب یا فاضلاب را نام برد.

لازم به ذکر است که ایستگاه پمپاژ در آبفا کولاک عمدتا از جنس بتنی است.