ایمهاف تانک تصفیه خانه فاضلاب

ایمهاف تانکایمهاف تانک دستگاهی است سر بسته که از بخش های مختلفی تشکیل شده که هر قسمت در تصفیه فاضلاب نقش ویژه ای دارد و در آن عمل تصفیه به دو روش فیزیکی و بیولوژیکی در مدت زمان معین در حد استانداردهایی مقرر انجام می شود.ایمهاف تانک ها همانند سپتیک از جمله سیستم های تصفیه فاضلاب بی هوازی هستند که در مواردی که جمعیت آماری کم باشد و نوع فاضلاب بهداشتی و انسانی باشد کاربرد موثر و مفیدی دارند. در این سیستم سعی بر این شده تا ضعف های سیستم سپتیک برطرف شود. به همین منظور یک تانک با چند مرحله ته نشینی طراحی شده تا فاضلاب بتواند زمان بیشتری نسبت به تخمیر و کاهش آلودگی را طی نماید، یکی از نقاط ضعف سیستم  ایمهاف شرایط نگهداری و فضای زیاد احداث است.

ایمهاف تانک ها در آبفا کولاک عمدتا از جنس بتنی – پلی اتیلن فلزی طراحی و تولید می شود.