منهول تصفیه خانه فاضلاب

منهولمنهول محفظه ای است که برای متصل کردن شبکه و راه های انتقال فاضلاب و بازبینی، اجرای تعمیر و نگهداری یا تنظیم شیرآلات یا خدمات دیگر شامل آب، فاضلاب، تلفن، برق، تخلیه طوفان، گرمایش منطقه و گاز به کار می رود. به عبارت دیگر منهول بویژه منهول فاضلاب برای اتصال خطوط و تاسیسات زیرزمینی و متصل کردن چند شبکه به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.منهول به معنی آدم رو است و این آدم رو ها (منهول) با توجه به محل کاربردشان به دو دسته تقسیم می‌شوند : آدم رو ها با قطر کم جهت استفاده در خطوط فرعی و آدم روها با قطر بالا جهت استفاده در خطوط اصلیشبکه های جمع آوری فاضلاب و اجرای آن با کار گذاشتن منهول ها کار را برای کارفرمایان محترم  آبفا کولاک تسهیل کرده و از عدم گرفتگی خطوط شبکه فاضلاب اطمینان خاطر به عمل می آورد. منهول های ساخت آبفا کولاک به صورت بتنی پیش ساخته و پلی اتیلن و همچنین الیاف کامپوزیت است.