پروژه ها

.این شرکت اولین وبزرگترین تولیدکننده تصفیه خانه های اب و فاضلاب وپساب

بهداشتی صنعتی شهری

این شرکت با تمام سرافرازی وبا افتخار عنوان مینماید که با کارفرمایان ومهندسان همکاری را داشته ایم وتوانسته ایم به محیط زیست کشور خدمت بزرگی ارایه دهیم

خلاصه ای از ۲۰ در صد پروژه های اجرایی ازسال ۹۵ و ۹۶

 جهت دریافت رزومه کامل با شرکت واحد فروش تماس حاصل نمایید

و تمامی پروژه های اجرایی این شرکت مستند بر قرارداد وتاییدیه پایان کار و نتیجه نمونه برداری پساب موجود که دراختیار کارفرما قرارمیگیرد

 

   شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب برای استفاده در  شهرستان چابهار
۲.    شرکت مهندسین مشاور طوس آب برای استفاده در استان مازندران
۳.    شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب  برای استفاده در استان خوزستان
۴.    شرکت مهندسین مشاور تهران بستن برای استفاده در استان خوزستان
۵.    شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر برای استفاده در استان تهران
۶.    شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس برای استفاده در استان تهران و کرمانشاه

۷.    شرکت مهندسین مشاور هیدرو پارس برای استفاده در استان یزد
۸.    شرکت مهندسین مشاور لار برای استفاده در استان تهران
۹.    شرکت مهندسین مشاور جویاب نو برای استفاده در جنوب غرب استان تهران
۱۰.     شرکت مهندسین مشاور ری آب برای استفاده در شهرجدید پردیس
۱۱.     شرکت مهندسین مشاور سرو آب برای استفاده در شرکت فاضلاب استان خراسان
۱۲.     شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن برای استفاده در شرکت فاضلاب شهرستان مشهد

مشاوره و طراحی ساخت پکیج های هوازی و پکیج های بیولوزیکی

سیستم تصفیه فاضلاب پروزه پتروشیمی کرمانشاه واقع در بندر امام

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی و بی هوازی و اجرای خط انتقال

پروژه  پتروشیمی بندر امام خمینی

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی (پلی اتیلن اسپیرال دار)رستوران بزرگ

شانی قزوین

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب خادمین حضرت مهدی جمکران ۱۲ دستگاه ۱۰ متر مکعبی

اقای میرزایی

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی  بتونی(فاز ۲) خادمین حضرت مهدی جمکران

اقای میرزایی

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی( هوازی نوین) واحدلبنیات ییلاق 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی (پلی اتیلن) پادگان نیروی انتظامی بجنورد

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی کارخانه پودر واستخوان شهرک صنعتی تهران

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی  بیولوزیکی هوازی کارخانه رنگرزی تکمیل رز

شهرک صنعتی چرمشهراقای مهندس مهدی نزادبه حجم ۳۰۰مترمکعب

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی همکار

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب(هوازی)بتونی درجا

کارخانه بستنی پاکرو

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی هوازی نوین رستوران بزرگ کوهستان

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی  رستورا بزرگ کسری

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  بی هوازی و بتونی کیلومتر پنج بابل به قایم شهر

مجتمع تجاری و اداری

 پروزه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی قالیشویی نگین به حجم ۱۰۰مترمکعب پلی اتیلن

 

پروژه چربی گیر وسیستم تصفیه فاضلاب  بتونی و بی هوازی

اش و حلیم مادر بزرگ ساری اقای مهندس قاسم زاده

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی (هوازی نوین) رستوران  بزرگ چهل ستون

 

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارخانه بافت گلمهرمشهد اقای مهندس قندی ۵دستگاه

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی (هوازی  نوین )رستوران فرشته

 

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی پروژه سازمان بنادر ودریانوردی وکشتیرانی منطقه ۲۲ تهران اقای مهندس لقاع ۱۳ دستگاه

 

 

 پروزه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی قالیشویی اسمان خراسان به حجم ۳۲۰مترمکعب

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی پلی اتلن کارخانه فرش ابریشم کاشان گل

اقای مهندس رجبی (کاشان)۱دستگاه ۱۵ مترمکعبی

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی هوازی نوین دامداری مغاریبه حجم ۱۷۰مترمکعب هوازی

 

 

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارخانه  فرش بنفشه زار کاشان اقای مهندس پناهیده ۲دستگاه

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی (هوازی  نوین) رستوران  بزرگ راد 

 

 

 

 

-سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارخانه فرش قیطریه ۱دستگاه

 

 

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  بی هوازی و بتونی کارخانه فرش مهرگان بافت

 اقای بزرگی ۱دستگاه

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  بی هوازی بتونی کارخانه فرش پرنس تهران(کاشان)

اقای مهندس وحید نژاد ۲ دستگاه

 

 پروزه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی قالیشویی محمدی به حجم ۳۰ مترمکعب

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی  کارخانه فرش فرین بافت کاشان

اقای رمضانی  ۱ دستگاه

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی کارخانه فرش زمردین کاشان

اقای عمویی ادستگاه

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی (هوازی نوین) رستوران بزرگ لاله

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی پلی اتیلن (نوین) رستوران بزرگ رادیکال پنج

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی  کارخانه فر ش اوای مشهداقای صادقی

۱ دستگاه ۵ متر مکعبی

پروژه سیسستم تصفیه فاضلاب بی هوازی (بتونی ) کارخانه فرش شاهزاده کاشان

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بتونی بی هوازی کارخانه بیتا پسند رشت

اقای مهندس مهر پرور

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بتونی بی هوازی کشتارگاه ری طیو رری

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  بتونی بی هوازی   کارخانه فرش تک نام کاشان

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی شهرک راه اهن منطقه ۲۲  سازمان بنادر

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی اقای مهندس خانزاده ۲ دستگاه

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی هوازی کارخانه دارویی فاران شیمی به ظرفیت ۳۰ متر مکعب

 

 پروزه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی قالیشویی قایم به حجم ۷۰ مترمکعب

 

 

 سیستم تصفیه فاضلاب بتونی بی هوازی  کارخانه فرش مختار گنجینه هنر

 

 

 

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی کشتار گاه به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

جناب اقای نعمتی

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی هوازی نوین رستوران تمشک  

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی پتروشیمی پردیس جناب اقای

گلزاری

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب پلی اتلن کارخانه ارد جناب اقای علیرضایی

۱ دستگاه ۱۰ متر مکعبی

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارخانه فرش کاشان

جناب اقای ابوالفضل بید گلی ۱ دستگاه

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارخانه فرش پایار

جناب اقای مهندس فتحی ۳ دستگاه ۱۰ متر مکعبی

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی هوازی نوین رستوران  بزرگ میزبان 

 

 

 

 

پروژه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی و بتونی منطقه ۲۲ چیتگر جناب اقای مهندس طاهری ۹ دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی پروژه مجتمع مسکونی یاس منطقه ۲۲ تهران

چیتگر اقای مهندس نجفی ۷دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی  هوازی شرکت کاتالیست ایرانیان اقای مهندس تفرشی پکیج فلزی ۲۰ مترمکعب در شبانه روز

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی پلی اتلن شرکت فنی ومهندسی رهاب مازندران اقای مهندس ایراندوست  ۲دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی پلی اتلن کارفرما کارخانه اران اجر یزد اقای مهندس دهنوی ۳دستگاه

 

 

 

-سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی پلی اتلن جاده هراز کارفرما سازمان میراث فرهنگی استان مازندران اقای مهندس فتاحی ۲دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه اب اسمزمعکوس ۲۰ مترمکعب درشبانه روز کارفرما کارخانه رنگریزی پرند اقای مهندس سلمانی ۱دستگاه

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی وفیلترشنی کارخانه ابمیوه بیتا پسند رشت اقای مهندس مهرپرور ۶دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارفرما کارخانه فرش کیمیا کویر یزد

کاشان مهندس محمد زاده ۲دستگاه

 

 

پروزه سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی و بتونی کارخانه فرش زیبا رخ کاشان

اقای مهندس کفاش ۳ دستگاه ۱۰ متر مکعبی

 

 

 پروزه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی کارواش پاک به حجم ۴۰مترمکعب

 پروزه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی کارواش رویال به حجم ۳۰متر مکعب

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارفرما کارخانه زمرد پارسیان کاشان اقای مهندس شاهرخی ۳دستگاه

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی   بتونی کارفرما کارخانه صنایع ارشین بافت اقای مهندس پورابراهیمی ۴دستگاه

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارفرماکارخانه فرش امیران ۳دستگاه

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی  بتونی کارفرما کارخانه فرش پرنیان اقای مهندس جلالیان ۲دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی پلی اتلن کارفرما  تهران فشم میگون ویلاهای شخصی اقای مهندس جلالیان ۲دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی فایبرگلس  کارفرما  ویلاهای مسکونی مهندس طلایی مازندران نوشهر ۴دستگاه

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارفرما کارخانه فرش هدیه تارا اقای مهندس جزایری ۲دستگاه

 

– – سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی هوازی فلزی به ظرفیت ۶۰ مترمکعب درشبانه روز کارفرما بیمارستان ۶۰ تختخوابی بیمارستان گچساران

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب هوازی فلزی به ظرفیت ۱۰۰مترمکعب درشبانه روز کارفرما کارخانه ارد ورامین اقای مهندس سعیدی

 

– سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی هوازی نوین کارفرما پروژه ۱۳۱۶واحدی گیلاوند اقای مهندس کاشفی

 

 

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارخانه کارخانه فرش پرهام اران وبیدگل -۳دستگاه

 

 

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی کارخانه اهار شایسته اران و بیدگل

 

 

 

سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی و بتونی  کارخانه لامپ کم مصرف پارمیس کاشان

اقای رشادی ۱ دستگاه ۱۰ متر مکعبی

 

 

 

پروزه سیستم تصفیه فاضلاب  صنعتی هوازی نوین رستوران بزرگ ابشار

 

 

 

– سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتونی مسلح منطقه ۲۲ شهرک راه اهن پروژه ۴۲ واحدی مسکونی اقای مهندس طالبی

 

 

 

سیستم تصفیه فاضلاب  بتونی بی هوازی پروژه شهر ک نفت رشت  اقای مهندس

 

خلاصه ای از ۲۰ در صد پروژه های اجرایی ازسال ۹۵ و ۹۶

 جهت دریافت رزومه کامل با شرکت واحد فروش تماس حاصل نمایید

و تمامی پروژه های اجرایی این شرکت مستند بر قرارداد وتاییدیه پایان کار و نتیجه نمونه برداری پساب موجود که دراختیار کارفرما قرارمیگیرد