روش API تصفیه خانه فاضلاب

API

شناورسازی عملیاتی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود. موادی که قابلیت شناور شدن دارند معمولاً در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به این منظور در بیشتر پالایشگاه ها، واحدهای شیمیایی و سایر کارگاه های صنعتی از تجهیزات جداسازی آب – روغن، بجای تان کهای ته نشینی اولیه استفاده می گردد.

روش API به مبنای قانون استوکس عمل می کند. طراحی این روش بر مبنای تفاوت وزن مخصوص بین روغن و فاضلاب و همچنین مواد معلق فاضلاب است.

ویژگی های چربی گیر API :

۱- قابلیت مواجه با جریان های ورودی بالا

۲- جمع آوری اتوماتیک چربی و روغن از سطح و ماده ته نشین شده از کف

۳- سادگی نصب و راهبری

۴- پایین بودن هزینه تعمیرات و راهبری